Bij de verkoop van de Gorsselse Heide in 2009 speelden de volgende rapporten een grote rol:

1. Het Natuurherstelplan (NHP) van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) juni 2008

2. Het flora- en faunaonderzoek Gorsselse Heide met een inventarisatie van de natuurwaarden in het kader van de flora- en faunawet door EcoGroen Advies (augustus 2008)

3. De werkomschrijving en het bestek behorend bij het NHP, opgesteld door de Bosgroep MIdden Nederland (september 2008)


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb