Wat zijn de consequenties van de Wet natuurbescherming voor de Heide? Lees hier meer.
Alleen maar plaatjes: om over na te denken (januari/februari 2018).

(lees ook het nieuwsartikel "Het water staat tot aan de planken" op de website van de Marke Gorsselse Heide waar gepoogd wordt e.e.a. te verklaren door de hoge grondwaterstand "8,1 meter boven ANP (sic)" en de regenval).


Het systeem NAP (Normaal Amsterdams Peil) bestaat 200 jaar
. Lees hier meer.Lees ook ons blog

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide ? Wat willen zij ? En wat willen zij niet ? Lees het hier


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb