Vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

Beste vriendin/vriend van / geïnteresseerde in de Gorsselse Heide,
Op veel delen staat de wereld in brand – bij ons stroomt het water van de IJssel als iedere dag - nu ook in de uiterwaarden - gestaag door, dag in dag uit, zonder onderbreking, soms sneller zo als nu het water hoog staat. De foto toont een moment van de nogal eens donkere momenten/dagen voor Kerst. Ook dit jaar een Kerst zonder vrede op aarde.
Al is het nat, soms ook guur, wij kunnen onze feestdagen gewoon vieren zoals we zelf willen.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide wenst u graag fijne feestdagen en goeds voor 2024.
Het spreekt bovendien de diepe hoop uit dat de nabije en verdere toekomst vreedzamer zal zijn.hoog IJsselwater 251123
Ad Louter was in 2008 één van de medeoprichters van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide.
In het Stichtingsbestuur vervulde hij jarenlang de secretariaatsfunctie. Naast het vooral in het begin
velke werk zetyte hij de website van de Vrienden op.
Enkele jaren geleden legde hij het secretariaat neer maar bleef gelukkig aan als webmaster.
Een paar maanden geleden gaf hij aan ook daarmee te willen stoppen. Naarstig werd er gezocht naar
een opvolger, maar helaas, er werd niemand gevond.
Met veel hulpo van anderen probeer ik het werk nu over te nemen, bij voorbaat wetend dat ik Ad zeker 
niet zal evenaren.
Wij zijn AD heel erg veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij al die jaren voor de Stichting 
heeft verzet.
Namens het Bestuur van de Vrienden,
Magda Bolt
zonsopgang luteaven 010516

Bezoek ons blog om te zien wat er allemaal gebeurt om de Heide weer in de "oude" staat terug te brengen.

Maar nog beter is het om zelf een kijkje te nemen op de Heide. Laat ons uw bevindingen weten.


Met dank aan Magda Bolt voor de mooie foto


Nieuwe natuurfoto's


Foto's van vogels (Frens Westenbrink), libellen (Frens Westenbrink) en zwammen (Magda Bolt en Peter Schoolderman).

Zie het menu "De Gorsselse Heide" en dan "Foto's"

Of klik hier

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb