De gemeente Lochem heeft geen toekomstvisie voor de Gorsselse Heide

In juli van dit jaar riep de Gelderse Natuur- en MilieuFederatie (samen met twee groepen van omwonenden, de Vereniging Tegengas en de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide) de gemeenteraad van Lochem op een visie te ontwikkelen voor de toekomst van de Gorsselse Heide. Zie hier de brief.

Het antwoord van B&W is nu gekomen:

lochem standpunt GH 081014


Wij vinden dit bijzonder teleurstellend en vragen ons af of de gemeenteraad er ook zo over denkt.

Met dit standpunt negeert het college de aanbeveling in het eindrapport van de gebiedsprocesbegeleider (de heer Adriaan van Oosten). 

Inmiddels hebben we het onderstaande persbericht, mede namens de andere betrokken partijen, aan de media gezonden:

Reactie van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide op het persbericht van de gemeente Lochem i.z. de toekomstvisie van de Gorsselse Heide  (9 oktober 2014)

Woensdagmorgen (8 oktober) heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide, samen met het bestuur van de Vereniging Tegengas en vertegenwoordigers van twee groepen omwonenden een gesprek gehad met wethouder Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem. Dit gesprek was al enige maanden geleden afgesproken.

Wij gingen ervan uit dat het volgende besproken zou worden:

Er is een eindrapport van de gebiedsprocesbegeleider van Oosten en er ligt een door ons opgestelde visie die breed gedragen wordt. Beide documenten met aanbevelingen voor de toekomst. Er ligt ook een brief van de eigenaar van de kartingbaan aan de gemeenteraad met zijn toekomstplannen.

Onze vraag aan de gemeente was : ‘wat is uw toekomstvisie ‘ /stip op de horizon?

Het was een zeer teleurstellend onderhoud en feitelijk minachtend, want de kaarten bleken al geschud en met al onze inbreng is niets gedaan!

Het bleek dat B&W op dinsdag 7 oktober in het college-overleg de Gorsselse Heide aan de orde hebben gesteld en besloten om geen toekomstvisie op te stellen.

In het gesprek werd vastgehouden aan:

- het niet willen opstellen van een toekomstvisie ,

- het vasthouden van de status quo, (dus geen nieuwe ontwikkelingen vanuit de kartbaan toestaan)

- het toezien op de handhaving van de bestaande vergunningen

- het eventueel willen  faciliteren als partijen in onderling overleg met gezamenlijke voorstellen komen.

Er zal vanuit de gemeente een persbericht komen, zo werd ons meegedeeld. Inmiddels blijkt, dat op het moment van vergaderen dit persbericht al in Gemeente Nieuws was opgenomen en in de Berkelbode van woensdag 8 oktober.

We voelen ons dan ook niet serieus genomen.

Hoe nu verder?

Net als de drie andere “stakeholders” bij het gebiedsproces Gorsselse Heide, ervaren wij het gebeuren van vandaag zodanig, dat er nu een nieuwe situatie is ontstaan.

Wij gaan ons beraden op de volgende stappen en zullen daarbij – net als bij de totstandkoming van onze visie – onze achterbannen om inbreng vragen.

Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide


Zie ook de Stentor van woensdag 8 oktober en de Stentor van donderdag 9 oktober  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb