De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide had bij de bestuursrechter te Zutphen beroep aangetekend tegen het besluit van B&W van Lochem om toestemming te geven tot het gebruik van het naast het motorcrossterrein aan de Deventerdijk 7 te Harfsen gelegen weiland als uitbreiding van het Hamac racecircuit en parkeerterrein voor een drietal evenementen per jaar.

Onze bezwaren zijn ongegrond verklaard, voornamelijk vanwege het feit dat de rechter vindt dat het weiland tot de 'inrichting' behoort.

Wij zullen ons daarbij moeten neerleggen.

Meer nieuws volgt binnenkort


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb