Karting Eefde wil meer!

De kartingbaan heeft een vergunning aangevraagd om de geluidsniveaus met 5 decibel te mogen verhogen en die ook gekregen van B&W van Lochem!

Waarom? Om de kartrijders met hun oude 100 cc en 125 cc ICC tweetaktkarts met een geluidsbronvermogen boven de 116 dB(A) te gerieven. Die zullen nu van heinde en verre naar de Elzerdijk komen. Want bijna nergens mag je met die herrie- en stankverwekkende krengen rijden. Maar straks wel bij de Gorsselse Heide. De 'parel' van Gelderland.

Met het verstrekken van de vergunning (in juni 2010) dacht de eigenaar/exploitant dat die karts zouden voldoen aan de geluidsnormen. Anderhalf jaar lang mocht dat. De bewoners, de recreanten in de omgeving van de Heide hebben het geweten.

De Stichting VvdGH heeft de overlastklachten in het jaar na de verlening van de nieuwe vergunning verzameld en een evaluatie gemaakt. Het resultaat is schrikbarend: twee en een half keer zoveel klachten als in de periode ervoor. Meer herrie en meer stank. Zelfs op grote afstand van de kartingbaan.

Lees het rapport

Wij hebben die evaluatie aan Gedeputeerde Staten van Gelderland gestuurd en suggesties gedaan om de overlast te verminderen.

Welk antwoord kregen we?

"De vergunning is rechtmatig tot stand gekomen en de overlast wordt aanvaardbaar geacht."

Maar nu blijkt dat Karting Eefde in die periode de geluidsnormen veelvuldig heeft overschreden.

Onder het mom van 'herstellen van onduidelijkheden in de vergunning' wil men nu 5 dB meer geluidsruimte hebben om die luidruchtige karts toch in het veld te mogen brengen (om de aanvrager te citeren: "er zijn meerdere dB's verloren gegaan die wel nodig zijn").

Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Lochem zijn hiermee akkoord gegaan!

Wij vinden dit bedroevend.

De vereniging Tegengas en de bewoners van het gebied rondom de Heide zijn in actie gekomen. Er is een speciale website beschikbaar met achtergrond informatie.

Het bestuur van de stichting VvdGH heeft een zienswijze gestuurd naar de gemeente Lochem (hier in te zien en te downloaden).

78 particulieren en organisaties hebben dat ook gedaan

Waaronder de Stichting Marke Gorsselse Heide, de Vereniging Tegengas, de Dorpsraad Gorssel, de Stichting Mooi Lochem, de Coop Ver van Eigenaars Calluna, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie enz. Zie het artikel in de Stentor van 22 juni.

Voor een selectie van de ingezonden zienswijzen verwijzen wij u graag naar de website 'Gorsselse Heiderust' die speciaal voor dit doel is opgericht door omwonenden.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb