Karting Eefde verzocht in het najaar van 2011 aan de gemeente Lochem om de geluidsvoorschriften in de huidige omgevingsvergunning (milieuvergunning) aan te passen omdat de maximum geluidsniveaus verkeerd zouden zijn berekend. De gemeente Lochem heeft daarmee ingestemd en een ontwerpbesluit gepubliceerd. Daartegen zijn 78 zienswijzen ingediend.

De gemeente heeft die zienswijzen, op gezag van de provincie Gelderland genegeerd, en de gevraagde vergunning op 7 september j.l. verleend. Wij verwijzen naar een artikel dat verschenen is op de website van Gorssel.nl

De consequentie van dit besluit is dat het maximum geluidsniveau met 5 dB wordt verhoogd. Daarmee wordt het mogelijk om met zwaardere karts te rijden en ook met (verouderde) tweetakt karts en ICC schakelkarts die veel 'geluidspieken' veroorzaken.

Dat betekent meer herrie en ook meer stank.

Inmiddels (13 oktober 2012) heeft het bestuur bij de Rechtbank te Zutphen beroep aangetekend tegen dit besluit.

Het beroepschrift is voor donateurs in te zien door eerst in te loggen


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb