De Raad van State heeft het hoger beroep dat wij (en 2 anderen) ingesteld hadden tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 5 februari in zake het besluit van de gemeente Lochem om de geluidvoorschriften van Karting Eefde te wijzigen, ongegrond verklaard.

Zie hieronder de uitspraak d.d. 23 december 2015.

Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak erkent dat een aantal van onze beroepsgronden terecht waren, was dat geen aanleiding om bovengenoemde uitspraak van de Rechtbank Gelderland en het Besluit van B&W van Lochem te vernietigen.

De door de gemeente Lochem gestelde grenswaarden zijn volgens de RvS toereikend om geluidhinder te voorkomen en te beperken.

Teleurstellend.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb