Marke Gorsselse Heide

Wordt er binnenkort begonnen met het uitvoeren van het Natuurherstelplan ?Dat vroegen wij ons ook af nadat we van het bestuur van de stichting Marke Gorsselse Heide het volgende persbericht ontvingen:

Werkzaamheden Gorsselse Heide

Nog dit jaar gaat de uitvoering van het natuurherstelplan van start. Marke Gorsselse Heide wil u graag informeren over de komende veranderingen op de Gorsselse heide.

De Gorsselse Heide is een van de grootste natte heidegebieden in de Achterhoek. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het gebied veilig te stellen en verder te ontwikkelen. Daar waar bos verdwijnt, komt straks weer heide terug. Gagelstruwelen en vennen krijgen hun oude glorie weer terug. Wat daarvoor moet gebeuren en waarom dit moet gebeuren vertelt Marke Gorsselse Heide op deze informatieavond. Zij zal met beelden een indruk geven hoe de heide er in de toekomst uit gaat zien en hoe de militaire cultuurhistorische elementen weer een aansprekende plek krijgen op de heide.
Vrijwilligers hebben de laatste jaren al veel werk verzet. Hun werk en de resultaten zijn de afgelopen jaren vastgelegd door videogroep het Accent. Zij laten u graag meegenieten deze avond.
De avonden zijn in alle dorpen om de heide heen georganiseerd, en wel op:

Maandag 21 oktober om 20.00 uur: Zaal Buitenlust te Harfsen
Donderdag 31 oktober om 20.00 uur: dorpshuis Het Hart te Eefde
Dinsdag 5 november om 20.00 uur: het Dorpshuis in Almen
Woensdag 6 november om 20.00 uur: Kerk in Epse
Donderdag 7 november om 20.00 uur: ’t Trefpunt te Gorssel.

U bent van harte uitgenodigd op een van onze informatieavonden over de komende veranderingen op de Gorsselse Heide. De koffie staat klaar.

Marke Gorsselse Heide
Zie ook: www.markegorsselseheide.nl  
Voor informatie: 06 499 23293

 Op TV Gelderland gaven de voorzitter van de Stichting Marke Gorsselse Heide en de rentmeester een nadere toelichting:
Inmiddels zijn de informatiebijeenkomsten achter de rug en wachten we op meer nieuws.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb