Marke Gorsselse Heide

"Lessen uit de Gorsselse Heide"

In het teken van de afronding van het Natuurherstelplan organiseert het Bestuur van de Stichting Marke Gorsselse Heide (MGH) op maandag 30 oktober in de Hervormde kerk aan de Hoofdstraat 27 te Gorssel een bijeenkomst met als thema "Lessen uit de Gorsselse Heide".

In de uitnodiging op de website van de MGH lezen we:

"De Gorsselse Heide is uniek. Het is het eerste militaire oefenterrein in Nederland dat als natuurgebied in beheer is genomen door een burgerinitiatief. De Marke, gedragen door vrijwilligers, vertolkt samen met het IJssellandschap een sleutelrol bij het herstel en het beheer. Wat maakt de Marke uniek. Is het een voorbeeld voor anderen?"

De bijeenkomst, die door de Marke 'congres' en 'symposium' wordt genoemd, begint om 15.00 uur en staat onder leiding van de burgemeester van Lochem S.W. van 't Erve.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

- Een rondetafelgesprek met Gedeputeerde J.J van Dijk van de provincie Gelderland, de voorzitter van het bestuur van de Marke A. van Schie en directeur/rentmeester van het IJssellandschap J. Starkenburg;
- Het Natuurherstelplan. Wat is er van terechtgekomen. Door landschapsecoloog H. Smeenge van de Unie van Bosgroepen;
- Burgerparticipatie. Burgerinitiatieven als de Marke Gorsselse Heide als nieuw fenomeen voor natuurbeheer. Door R. van Dam, DL-onderzoeker bestuurskunde bij Wageningen University and Research;
- De rol van de overheid. Door C.P. Veerman, oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in die hoedanigheid wegbereider voor particuliere organisaties en particulieren om natuurterreinen te verwerven en te herstellen;
- Slotwoord door J.C. Duivenvoorden, rentmeester van de Marke Gorsselse Heide.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een excursie op de Heide: die om 12.00 uur start bij het kruispunt Elzerdijk/Gerrit Slagmanstraat in Joppe.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft besloten om niet deel te nemen aan dit 'symposium'.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb