Marke Gorsselse Heide

Lessen uit de Gorsselse Heide

Open brief aan het bestuur van de Marke Gorsselse Heide

Nu het 'congres' ter afronding van het Natuurherstelplan (zie elders) achter de rug is publiceren wij hieronder de open brief die door een omwonende van de Heide aan het bestuur van de Stichting Marke Gorsselse Heide gestuurd is. Tot nu toe (februari 2018) heeft het bestuur van de MGH niet gereageerd.

Geacht Marke bestuur
Ik zal niet aanwezig zijn op de bijeenkomst die U voor 30 oktober heeft georganiseerd. Het wordt waarschijnlijk een aangelegenheid waaraan ik me alleen maar kan ergeren. En is het zo dat U uitkijkt naar grote belangstelling? De bijeenkomst zal plaats vinden onder werktijd. Van veel mensen uit mijn onmiddellijke omgeving, allen omwonenden van de Gorsselse Heide, hoor ik dat zij geen uitnodiging hebben ontvangen. Evenmin is de bijeenkomst in de plaatselijke huis-aan-huis bladen aangekondigd. Na enig zoeken vond ik een uitnodiging op de website van Uw ‘bedrijf.’

U omschrijft de stichting Marke Gorsselse Heide als een burgerinitiatief. Maar veel burgers lijken niet welkom te zijn. U bestaat sinds 2008. Er waren toen reeds enkele burgerinitiatieven die opkwamen voor de natuurwaarden op de Gorsselse Heide. Ik heb het over de vereniging ‘Tegengas. Ruim Baan voor de Gorsselse Hei’ en de stichting ‘Vrienden van de Gorsselse Heide’. U bent niet in staat gebleken samen te werken met deze organisaties. Dat betekent dat U geen gebruik hebt kunnen maken van de deskundigheid die daar aanwezig was en is. Nu, bijna tien jaar na de oprichting van Marke Gorsselse Heide is de website van de ‘Vrienden’ nog steeds informatiever en meer up to date dan die van U. En het is de stichting ‘Vrienden’ die een ecologische atlas van het gebied samenstelt. Uw relatie met deze stichting is echter zodanig dat haar bestuur er de voorkeur aan geeft niet aanwezig te zijn op 30 oktober.

Zelf ben ik actief in de vereniging Tegengas. Ruim Baan voor de Gorsselse Hei.’ Ik begreep van U dat deze vereniging en de stichting ‘Vrienden’ voor U te activistisch waren. Dat zou het verkrijgen van subsidies voor natuurherstel bemoeilijkt hebben. Het pleit niet voor Uw overtuigingskracht dat U niet in staat was de betreffende autoriteiten duidelijk te maken dat de natuurwaarden op de Gorsselse Heide onder ernstige druk stonden, dat het Uw taak was natuurherstel te bevorderen en dat die taak onderdeel was van regeringsbeleid.

Maar ook met vele andere burgers, bij voorbeeld omwonenden, bent U niet tot samenwerking gekomen. Dat is niet alleen maar onkunde, het lijkt me ook onwil. De Marke heeft de allure van een geheim genootschap dat zonder aankondiging met ingrijpende maatregelen komt. Ik noem de prikkeldraadversperringen op de heide en de bouw van de knuppelbrug door het Luteaven. Wat betreft het prikkeldraad: ondanks de versperringen die U hebt laten aanbrengen blijven bezoekers van de heide Uw gebruiksregels negeren. Honden lopen vrij rond; fietsers en ruiters rijden vrij rond. Natuurwaarden staan nog steeds onder grote druk.

Wat betreft de knuppelbrug: U bent onverhoeds en illegaal met de bouw daarvan begonnen. De bouw ging bovendien regelrecht tegen het natuurherstelplan in want hij negeert de zonering die er aan ten grondslag ligt. U hebt het niet nodig gevonden om vooraf duidelijk te maken, bij voorbeeld via de website, waarom U dit voorschrift kon negeren, zonder dat dit tot milieuschade zou leiden. Zo’n mededeling had de bouw van de brug niet in gevaar gebracht, want juridisch had U Uw zaakjes goed voor elkaar.

De bijeenkomst van 30 oktober heet ‘Lessen uit de Gorsselse Heide’. Naar het me voorkomt is een belangrijke les dat U burgers straffeloos kunt negeren, en bij gelegenheid kunt schofferen: want de burgemeester blijft Uw bijeenkomst voorzitten en machthebbers als Van Dijk en Veerman blijven bereid het woord te voeren.

Ter overweging

Anton Ploeg

Wij ondersteunen bovenstaande 'hartekreet' en wij vragen ons af welke lessen de Marke Gorsselse Heide geleerd heeft en of we die ooit te horen krijgen.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb