Zie hieronder alle reacties die we ontvingen:

* Geacht bestuur, hoe verzint zo’n club zo iets:  Naturwidrig’s (tegen de natuur ingaand) te willen bouwen. Voor zoiets is er dan ook ineens geld. Geluk met uw pogingen dat tegen te gaan. Houd natuur PUUR.
Dr. A.H. Klokke (96 jaar), Epse

* In het algemeen vind ik het heel knap dat het de Stichting Marke is gelukt het natuurherstelplan te realiseren.
Maar de logica achter de knuppelbrug ontgaat me volledig. Typisch een achter het bureau bedachte 'oplossing'. Als je alles van libellen weet behoef je nog geen expert op een dergelijk punt te zijn.
Ik heb de afgelopen 30 jaar ruiters, aanspanningen en crossfietsers door de oevers van het ven zien scheuren. Diezelfde lieden zullen schamperen over zo'n mal, ontsierend bruggetje en doen toch wat ze zelf willen.
Eén keer heb ik het gewaagd zo'n heideminnaar aan te spreken, en kreeg het oer-Hollandse antwoord: 'Ik bepaal zelf wel wat ik mag of niet mag'.
Ik ben ervan overtuigd dat aanleg van zo'n 'knuppelbrug' weggegooid geld is waarvoor een veel betere bestemming is te vinden.
Frederik de Wolff

* Ook ik heb met verbazing kennis genomen van het plan om over het Gorsselse meertje (NB: voor mij blijft het deze naam houden i.p.v. de nieuwe fantasie naam “Luteaven”).

Een natuurherstelplan moet, zoals het woord aangeeft, tot doel hebben de natuurlijke waarden van een gebied te herstellen. Een knuppelbrug draagt daar niet aan bij omdat niet is bewezen dat mensen daardoor niet meer aan de waterkant komen of door het (drooggevallen) meertje gaan lopen. En ook al zou dit zo zijn (iets wat overigens al sinds mensenheugenis gebeurt, dus hoe erg is het eigenlijk), dan weegt het ontsierende karakter van zo’n brug daar niet tegenop.
Jan de Greeff


* Waarom moet er een onzinnige brug gebouwd worden over een meertje waar je in 1 tot 2 minuten omheen kunt lopen. alweer een aantasting van het stukje ongerept natuur. Laat nou de wandelaar genieten van de rust- en de ongereptheid van dit gebied!
Walle Tempelman, Zutphen

* Ik vind het een dwaas en  zinloos idee  om een knuppelbrug te willen bouwen over het meertje op de Gorsselse heide, het lijkt mij dat het geld wat hier aan besteed gaat worden op een betere manier gebruikt kan worden en wat te denken van het toekomstige onderhoud van een dergelijk soort bruggetje, bovendien brengt het  zeer veel onrust teweeg binnen dit mooie natuurgebied.
Ik ben dan ook van mening dat dit zinloze idee, zeker niet tot uitvoering mag worden gebracht.
Philip 's Gravenmade


* Beste natuurbeschermers, Met veel veranderingen heb ik weinig moeite maar een brug aanleggen over een meertje dat door wandelaars vanuit elk punt is te bewonderen gaat veel te ver. Een begaanbaar pad rondom het meer volstaat volledig en het te besteden bedrag kan een veel zinvoller bestemming vinden. 
Ton

* Het is een volstrekt belachelijk idee om in zo'n klein vennetje een brug te bouwen. Ik krijg zo langzamerhand het gevoel dat men van de Gorsselse Heide een soort natuur attractiepark wil maken. Plus het daarbij optredende controle- en beheersingsgedrag van de inrichters. Laat het ven met rust, zou ik zeggen en benader bezoekers niet als kleine kinderen.
Slagman

* Welke negatieve (ecologische) effecten?1)
Ons antwoord:1) Ja, welke negatieve (ecologische) effecten. Te denken valt aan het aantrekkende effect van zo'n brug. Het zou de 'recreatieve druk' moeten verminderen maar wij denken dat het tegendeel het geval is. Wat het effect is op de insecten die over het water zwermen (libellen bijvoorbeeld) als er mensen over de brug lopen is niet nagegaan. Het hele ven is in het Natuurherstelplan als kwetsbaar geclassificeerd, niet alleen de venoevers. Wat zal het effect zijn van de lange schroeffunderingen die de grond worden ingeboord. Wordt de venbodem lek? Er worden meer paden aangelegd, ook door als kwetsbaar bestempelde percelen. Kinderen die straks vanaf de brug het ven induiken. Maar het meest bezorgd zijn we over het landschapontsierend effect. De GH wordt daardoor een park in plaats van een natuurgebied. En straks misschien een 'pret'-park, met speelwerktuigen.
Los daarvan, maar daar hebben we niets mee te maken, zou de Marke zich toch ook moeten afvragen hoe veilig zo'n brug is. Wie is er aansprakelijk? Of komen er bordjes te staan:"betreden van de brug is op uw eigen risico". Dan de kosten van onderhoud.


* Geen brug, bekijk die foto nog maar eens. Zo laten!!!!!!
Tineke Voetberg

* Graag zou ik weten wie met welk argument heeft voorgesteld zo ’n brug te gaan bouwen. 2) Mooi lijkt het mij niet, nuttig ook niet, maar ik wil graag de argumenten pro horen voordat ik mijn lacherige op mijn voorhoofd wijzende reactie wijzig.
Ons antwoord:2) Het is de werkgroep van de Stichting Marke GH, 'waarin diverse deskundigen op het gebied van o.a. vogels, reptielen, planten, vlinders, libellen en insecten vertegenwoordigd zijn' die het Bestuur van die stichting geadviseerd heeft dat zo'n knuppelbrug de oplossing is voor alle problemen. Zie http://markegorsselseheide.nl/index.php/component/content/article/8-nieuws/143-padenplan.
Ik blijf ondanks de bezorgdheid die uit het plan naar voren komt van mening dat een dergelijk pad overkill is.
Roel Groenink

* Geacht bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide,
Het plan om een brug over het vennetje op de Gorssele heide aan te leggen heeft mij verbaasd.  Zo’n relatief klein stukje kwetsbare natuur is alleen gebaat met alle voorwaarden van rust. Ik wandel er vaak, en wat ik zie is dat de recreatiedruk ook daar behoorlijk  toeneemt. Bovendien negeren te veel bezoekers de aanbevelingen en regels voor dit terrein. Het aanleggen van de brug zal voor deze bezoekers onmiddellijk als uitnodiging worden gezien om er overheen te scheuren met de crossfiets, kinderen en vooral honden zonder begeleiding (er is werkelijk niemand die z’n woefie aan het lijntje heeft op de heide) hebben er dan een interessante attractie en ‘renbaan’ bij J!
Wellicht siert zo’n brug  een stadspark, maar deze ‘kleine stille heide’ heeft een ander karakter;  oorspronkelijke en schaarse natuur en is eerder gebaat met  niet storen a.u.b.’
Hopelijk heb ik mijn zorgen over dit plan voldoende bij u onder de aandacht gebracht,
C.A.

* Belachelijk idee, die brug over het meertje!
Net is er, geld, noch moeite gespaard, een mooie serene openheid teruggebracht, waardoor het meertje er prachtig bij ligt , en nu komt de 'inrichting ' erin of liever gezegd, eroverheen ,om de boel weer te verstoren.
Want zie je het voor je, niet alleen de brug ,maar wij ,mensen , in altijd vrolijke wandelkleding ,over dat water gaan?
 En er zal een leuning verplicht gesteld worden, als er al vergunning verleend wordt, dus dat wordt een heel bouwwerk, daar boven de waterspiegel met libellen en waterjuffers ..........
Het ziet er zo zelfs een beetje uit alsof we weer terug gaan naar de tied van  het militaire oefenterrein , in plaats van in transitie naar  een met zorg en aandacht bij te sturen kwetsbaar heide-natuurgebied.
Anna uit Joppe

* Graag laat ik u weten geen probleem te hebben met de voorgestelde brug.
Op de relatief kleine Gorsselse heide is het lastig de belangen van natuur en burger te combineren.
Het idee van de Marke om voor de verschillende doelgroepen een ( gescheiden ) padenstructuur te creëren klinkt logisch.
Ook de argumentatie rond de kwetsbare oevers van het Lutea ven komt doordacht over.
Ik zie daarin dan ook geen aanleiding uw bezwaren tegen deze brug te delen.
Voor het overige spreek ik de hoop uit, dat de neuzen rond de Gorsselse Heide zo snel mogelijk weer dezelfde kant op staan, want deze onderlinge strijd kost veel ( negatieve ) energie, die beter aan de Heide besteed kan worden.
Peter

* Ik heb geen enkel bezwaar tegen een knuppelbrug. Ik zie de nadelen (visueel) en de voordelen (praktisch, de oevers vrijhouden). Het bestuur van De Marke moet een keuze maken binnen haar taakstelling. Mijn advies: ga eens kijken op andere plekken in Nederland waar deze oplossing te vinden is en werkt. Ik denk dat de Vrienden nu een verkeerd pad bewandelen.
Verder graag als natuurvrienden, samen met het bestuur van De Marke, de neuzen dezelfde kant op en de energie richten op het inperken van overlast door loslopende honden, wild crossen en motorsport activiteiten rond de heide.
Johan Deems


* Wij steunen jullie protest
Magda en Ton

* NEE NEE EN NOG EENS NEE
Frans Velthuis

* Ik vind het geen gezicht zo’n brug, het haalt het mooie weg uit het landschap!!! Laat het zo .
Ruud

* Heb de foto bekeken en vind dit niet passen in het geheel van de Gorsselse Heide. Doet afbreuk aan het geheel.
Peter Kraak

* Ik ben tegen de aanleg van een zgn. knuppelbrug.
Peter Crum

* Nee tegen het bruggetje en prikkeldraad afscheiding.
Marijke Scholten

* Ik ben tegen een knuppelbrug op het "Gorssels meertje".
Laat  de Gorsselse heide een  open en gevarieerd natuurgebied, zonder prikkeldraad. Geen omheind park.
Irene Vroon


* Heel erg dat het natuurgebied de Gorsselse heide in een paar jaar tijd zo verruïneerd is.
Met een brug over het meertje, je gelooft het zelf toch niet.
Elke keer als ik in mijn ooit favoriete natuurgebied foto's ging maken genoot ik met volle teugen, nu komen de tranen in mijn ogen.
Afgelopen zomer niet 1 pluimvoetbij gezien langs het meertje, leve de veranderingen.
Ook nog eens een mountainbike pad langs de Elzerdijk, goed zo nog meer lawaai van schreeuwende fietsers.
Schaam je dat er een zo'n mooi natuurgebied ten gronde gaat.
Ik blijf wel genieten van de oude foto's die ik door de jaren heen maakte.
Nee voor mij geen brug ....
Janny Druijff

* Al jaren lopen wij privé (mijn man al 63 jaar) op de Gorsselse heide.
En met de vereniging Sneeuwfit al 50 jaar.
Natuurlijk moet de heide gespaard worden en onderhouden. Maar het moet wel een natuurgebied blijven en geen cultuurgebied.
We schrokken vandaag dan ook heel erg van de vele meters prikkeldraad waar onze hond zich ook nog aan verwondde. Hoe moet dat met oa de reeën?
Er staat prikkeldraad om een heuvel en ook tot ver in het bos. Daar kunnen echt geen grazers komen.
We mogen waarschijnlijk niet meer op de kleine paadjes terwijl dit al decennia lang is gebeurd en er geen rare dingen in die natuur zijn ontstaan.
Veel drukker met publiek is het ook niet geworden in al die jaren.
Dus waarom ook nog een brug omdat we de natuur zouden vertrappen? Er is daar vroeger in gezwommen en op geschaatst.
Waarom die paar mensen over een brug laten gaan?
Een heel bizar plan. En met al het prikkeldraad zeer gevaarlijk. Dit kan niet de bedoeling van onze natuur zijn.
Wij dachten dat het in originele staat zou worden teruggebracht...
Neem een voorbeeld aan Canada. Die laat de natuur zijn gang gaan.
Bianca Gardien

* Afgelopen zondagmiddag besloten wij een wandeling over de Gorsselse heide te maken. Nou ja, heide: Het heideveld ziet er tegenwoordig vooral uit als een verschroeide savanne. Bovendien zijn rondom het terrein talloze bomen gekapt, waardoor de natuurlijke geluidswal is vernietigd en de extreme geluidsoverlast van Karting Eefde voor zowel buurtbewoners als bezoekers van de heide - laat ik het verwoeste landschap gemakshalve maar zo noemen - nauwelijks te harden is.
Maar goed; de Gorsselse Heide is inmiddels gedegradeerd tot een ‘geinig privéspeeltje’ van de Stichting Marke Gorsselse Heide. Want wat bleek toen wij dus zondag het uitgedoofde heideveld betraden; overal staan palen die met elkaar zijn verbonden door prikkeldraad! Gevaarlijk voor mens en dier en bovenal een treiterende, onaanvaardbare, horizonvervuiling. Waar je ook kijkt, overal is prikkeldraad. Hierdoor is het ooit zo intieme heidegebied een door prikkeldraad omgeven ellende die lijkt op Vlaamse landschappen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het is duidelijk dat de mensen bij bovengenoemde Stichting vinden dat zij de onaantastbare baas zijn van de Gorsselse Heide en er aldus ongestoord hun gang kunnen gaan. In hun visie spelen natuur, dieren en mensen namelijk geen enkele rol.
A. Meijers

* Hiermee zeg ik NEE tegen de knuppelbrug
NN

* De schoonheid van de eenvoud en in het kleine ziet men niet.

Een natuurgebied is geen natuurattractiepark. De flora en fauna zijn de bewoners. respecteer dit.
Hoe kan men zo afdwalen....?
Knuppelbrug NEE
A.Z.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb