De eerste geelgorzen zijn op de Heide gesignaleerd in hun zomertooi en dat is een signaal dat de lente er aan komt.

Bezoek nu de Gorsselse Heide om te genieten van deze mooie vogels en hun prachtige gezang. Ook van de boomleeuweriken.

Maar trek wel laarzen of stevige schoenen aan want het is nat ! Zie de foto hieronder en ons blog.

De hei is extreem nat en dat is niet alleen omdat het een natte winter is. De natuurherstelmaatregelen beginnen effect af te werpen. Ook de watervogels (de steltlopers) profiteren daarvan. Op 3 maart j.l. werden 53 watersnippen geteld, een bokje en twee houtsnippen. Echt bijzonder.
De Heide bij de Gerrit Slagmanstraat.Met dank aan Frens Westenbrink en Peter Schoolderman Sr. voor de mooie foto's en Piet Schermerhorn voor zijn waarnemingen van de snippen.


Op de website van de Marke Gorsselse Heide lezen we:

"Alle drie de grote vennen staan meer dan buiten hun oevers. Het Obliquaven reikt tot 5 meter van de Reeverdijk. In haar verlengde stromen de plassen via het voormalig Rabattenbos tot aan de Deventerdijk. Toch is het aanliggende, nog om te vormen grasland, nauwelijks natter dan in het najaar 2014. Aan de Gerrit Slagmanstraat laat het Effususpoeltje zich maximaal zien. Meer dan 150 meter lang en 70 meter breed. Lopend langs de bosrand wordt de kleine heide zichtbaar. Nu ook een groot heide-ven met hemelwater variërend van vijf tot dertig centimeter. Het Luteaven spant de kroon. Uitgetreden tot over het pad doorvloeiend, in zuidelijke richting, naar de laagte tussen wandelpad en bosrand. Ook in noordelijke richting zijn de laagten gevuld met water, hierdoor staat de gagel midden in het meertje. Hiernaar kijkend komt de gedachte op, en met recht, aan het Gorsselse meertje zoals dit in het begin van de vorige eeuw werd genoemd. Rond de kogelvanger van 1902 staat nu een groot ven. Het scheidingsdijkje tussen het hoogveengedeelte en het ven welk verbinding heeft met het grondwater is niet te zien. Het dijkje staat volledig onder water. In zuidelijke richting is het ven nu veel groter. De aangrenzende laagte verraadt ook een behoorlijk vennetje te zijn."

Klik hier voor het volledige verslag over de extreme wateroverlast.

Lees meer over de geelgors in de Natuurbelevenis (april 2014) van Herman Roelofs
.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb