De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide, de Vereniging Tegengas en de omwonenden van de Heide hebben bij de gemeenteraad van Lochem een pleidooi gehouden om meer aandacht te besteden aan de natuurwaarde van de Gorsselse Heide.
In het bijzonder wordt gewezen op het feit dat het op de kartbaan van 'Adventure Eefde' nog steeds toegestaan is om met zware motorkarts te rijden. Zowel de natuur als de leefbaarheid en de natuurbeleving op en om de Heide worden hierdoor ernstig aangetast.
Omschakeling naar elektrisch karten zou een oplossing zijn.

Zie hieronder het pleidooi.

"Geachte leden van de gemeenteraad,

Dit schrijven is bestemd voor de politieke avond van 7 juni 2021, als bijdrage aan de kadernota 2022. Wij reageren op het onderwerp buitengebied, genoemd in Bijlage 4 Overzicht huidige taakstellingen. Het budget is gehalveerd er is sprake van onderschrijding. Onzes inziens verdient het buitengebied echter serieuze aandacht. 

In het buitengebied ligt, tussen Joppe en Eefde, een kartbaan die ‘Adventure Eefde’ heet. Deze kartbaan ligt midden in de terecht befaamde Gorsselse heide. In coronatijd is het aantal wandelaars hier enorm toegenomen. Prima dat zoveel mensen ervan komen genieten. Maar hun genot wordt aangetast door de kartbaan, die zes dagen per week lawaai kan maken, stank en stikstof produceert en de kwaliteit van de natuur en recreatie aantast. Het zeldzame natuurgebied staat vele vormen van recreatie toe die prima samengaan: wandelen, joggen, fietsen, paardrijden, mennen, vogels kijken, kortom stille natuurbeleving, ondersteund door een simpele en passende horeca-voorziening. Het lawaai dat de kartbaan produceert staat daar haaks op. De baan staat bijna ongelimiteerd racen toe met motorkarts die op aanhangers worden aangevoerd. Men komt uit heel Nederland, omdat zwaar gemotoriseerd karten elders vrijwel niet meer wordt toegestaan. Voor het plezier van enkelen wordt de leefbaarheid voor alle omwonenden en wandelaars op het spel gezet. 

Het is vreemd is dat wij allemaal onze best moeten doen om elektrisch te gaan rijden, dat onze huizen van het gas af moeten, dat boeren van alles moeten doen om stikstofproblematiek te lijf te gaan en dat wij tegelijk in een wolk van uitlaatgassen en herrie leven in het buitengebied.

Er is een oplossing. Het alternatief is elektrisch karten. Dat is weliswaar niet geluidloos, maar gierende banden dragen veel minder ver. Ons bestuur heeft een openlucht kartbaan in hartje Londen bezocht, waar elektrisch wordt gekart en waar geen klachten binnenkomen. De elektrische optie zou ook vanuit de verleende omgevingsvergunning als Best Beschikbare Techniek moeten worden geëist. Mogelijk kan het doel bereikt worden door een stimuleringspremie aan Karting Eefde voor het zo spoedig mogelijk omschakelen naar elektrisch rijden, gecombineerd met handhaving. 

De omschakeling zou een win-win voor iedereen zijn. Een recreatieve functie wordt behouden, de leefbaarheid voor bewoners wordt bevorderd terwijl ook wordt bijgedragen aan de door eenieder nagestreefde noodzakelijke vermindering van lawaai en stikstofdepositie. 

Zorg voor het buitengebied betekent het in goede banen leiden van de groeiende behoefte aan toeristisch aanbod. Dat kan door het terugdringen van motorlawaai, dat nu de kwalitatieve ontwikkeling van dit gebied ernstig verstoort. Het gebied is echt een parel, in dienst van natuur, gezonde sport en recreatie. Waar de druk op natuurgebieden naar verwachting alleen nog maar zal toenemen is het van belang de bestaande gebieden daarop in te richten door functies adequaat te bundelen en er geen dissonanten in toe te laten. 

Als wij het goed begrijpen spreekt uw politieke tafel in ronde 2 op 7 juni ook over de mogelijkheid af te wijken van de omgevingswet wanneer u dat noodzakelijk acht. Misschien zit daar een opening voor de te nemen maatregelen. 

Dank voor uw aandacht."


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb