logo gemeente lochem

Op het weblog van de Burgemeester en de wethouders van de gemeente Lochem schrijft wethouder Kottelenberg:

Deze week zijn op 3 avonden de zogeheten ronde tafel gesprekken (RTG), waarin de gemeenteraadsleden de indieners van de zienswijzen aanhoren en bevragen. In totaal zijn er 222 zienswijzen ingediend (vroeger heette dat bezwaren). Een aantal indieners daarvan zijn in het gelijk gesteld en die hoor je niet meer, andere bezwaarmakers leggen zich er niet bij neer en proberen deze week de gemeenteraad te overtuigen van zijn of haar gelijk.

Het hele project bestemmingsplan buitengebied is voor ons als gemeente een giga project, waar we bijna drie jaar intensief mee bezig zijn geweest. Het beslaat het hele grondgebied van de gemeente Lochem met uitzondering van de kernen Barchem, Exel, Laren, Harfsen, Epse, Gorssel Eefde, Almen en Lochem. In totaal zo’n 22000 ha. Met bijna 3300 adressen, een kwart van onze bevolking.

De titel, die we het plan hebben meegegeven is “Biedt kansen en vertrouwen”. Hiermee willen we aangeven, dat wij als gemeente een dynamische plattelandsontwikkeling willen stimuleren. JAja zult u zeggen en daar heb je een boekwerk voor nodig van 124 bladzijden met vele bijlagen die nog dikker zijn en plankaarten, waar je een redelijke ruimte mee kunt behangen.
Inderdaad, het is niet anders. Velen houden zich bezig met ons buitengebied. zoals medeoverheden, als provincie, rijk, waterschap e.d Belangenorganisaties als LTO, Recron, Cumela, GMF etc. en uiteraard al onze bewoners en gebruikers van het platteland. Al die belangen moeten worden meegewogen in dit plan.

Eigenlijk zijn we al in 2006 begonnen met een visie op het buitengebied. Toen al heeft de bevolking van Lochem aan kunnen geven in thema-avonden. Hoe zij aankijkt tegen ons buitengebied. De conclusie was weinig schokkend: “Laten zoals het is”. Dat geeft aan dat onze bevolking heel tevreden is met haar leefomgeving. Helaas staat de wereld niet stil en gaat ook Lochem mee in de vaart der volkeren. Leidraad voor het bestemmingsplan is wel geweest, dat de Lochemer graag wil blijven genieten van een gevarieerd buitengebied, waar gewoond en gewerkt wordt. Met aandacht voor natuur en landschap en dat open staat voor toerisme en recreatie. Een visitekaartje voor onze groene graafschap gemeente.

Vele overleggen zijn er geweest met allerlei instanties en burgers. Er zijn inloopdagen geweest en informatieavonden. Voor het eerst zijn de plankaarten digitaal gepresenteerd, zodat een ieder vanaf zijn beeldscherm de ontwikkelingen kan volgen. Daarna zijn er weer vele gesprekken geweest collectief en individueel. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan dat nu bij de gemeenteraad voor ligt en dat waarschijnlijk 7 december door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Een tevreden wethouder zult u denken. Ja, wel voor wat het proces met de bewoners. Ik denk dat we een goed afgewogen plan hebben gemaakt met kansen voor iedereen, maar ook verantwoordelijkheid leggend bij de bevolking bij nieuwe ontwikkelingen. Samen met de bewoners moet het ons lukken ons buitengebied levendig en mooi te houden. Hier kan geboerd, gewerkt en gerecreëerd worden, terwijl de natuur versterkt en het landschap verfraaid wordt.

Waar ik wel grote zorg over heb zijn krachten van buiten, die vinden dat wij het in Lochem niet begrijpen. Elke nieuwe ontwikkeling in het buitengebied, zoals vergroting van een agrarisch bedrijf, kan een potentiële bedreiging zijn. Dit moet vakkundig worden getoetst op zijn gevolgen. Met name praat ik dan over de gevolgen die dit plan heeft op het milieu, zoals verwoord in de zogeheten milieueffectrapportage (MER). Deze rapportage geeft in grote lijnen aan dat dit plan, in grote lijnen, geen negatieve gevolgen heeft op de omgeving. Mogelijke toch aanwezige schadelijke effecten worden door bestaand landelijk c.q. provinciaal beleid ondervangen. Mijns inziens hoeven we in Lochem het beleid van rijk en provincie niet over te doen.

Naar mijn stellige overtuiging is het voorgestelde plan buitengebied een uitgelezen plan. Passend bij het Lochemse buitengebied en haar bewoners. Dit bestemmingsplan biedt kansen en vraagt het vertrouwen dat wij samen verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van het groene Lochem. Een gevraagd vertrouwen zowel naar de Lochemse samenleving als naar onze medeoverheden.

Lochem 17 november 2010

 


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb