Toen in 2009 de Gorsselse Heide verkocht werd aan Stichting IJssellandschap en de Stichting Marke Gorsselse Heide het beheer over de Heide kreeg, was één van de voorwaarden de uitvoering van het door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgestelde Natuurherstelplan (NHP). Lees hier meer over.

Het heeft lang geduurd maar het ziet er nu naar uit dat er spoedig een begin gemaakt wordt met de uitvoering van het NHP.

Op de website van de Marke Gorsselse Heide lezen wij het volgende:

Bij de werkzaamheden aan de Berkel door het Waterschap is men gestuit op een zeer mooie laag leemhoudend zand. Het is juist deze zandsoort die noodzakelijk is om de gaten op de heide te dichten. Een keurige match.

Daarom zal er op 3 april gestart worden met het klaar maken van het terrein in de zuidhoek (Elzerdijk- Reeverdijk). Vervolgens wordt gestart met het tijdelijk opslaan van dit zand. De aanvoer naar de zuidelijke punt van de heide zal plaats vinden vanaf de Berkel over de Harfensesteeg en een stukje (verharde) Elzerdijk. Vanaf donderdag 3 april zal 5000 m3 in depot gelegd worden.
Het leemhoudend zand is nodig om de gaten in de bodem van de heide en de heide vennen te kunnen dichten. Gezocht is naar een streekeigen grond met een hoger percentage leem. Deze grond voelt kleverig aan. Als de grond tussen de vingers gewreven wordt voelt het wat vettig aan. Daarmee is ze goed te herkennen. 


Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er gebeurt op de Heide (en gaat gebeuren) in het kader van de uitvoering van het Natuurherstelplan, kijk dan regelmatig op de 'blog' Uitvoering Natuurherstelplan

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb