Vriendennieuws

Van 'Stop Steenkoolgas' kregen we een update over de ontwikkelingen rond steenkoolgas:

- Landelijk worden de krachten gebundeld. Er is een stichting
'Schaliegasvrij Nederland' in oprichting, die de milieugevolgen van alle
vormen van onconventionele gaswinning onder de aandacht wil brengen.
Daar hoort steenkoolgas ook bij - al komt dat niet direct in de naam tot
uiting. Voor de titel 'Schaliegasvrij' is gekozen, omdat dit zowel bij
pers als politiek een bekend begrip is. 3 April is de start.
De stichting gaat een eigen website beheren. Bestuursleden zijn
voorlopig Willem Jan Atsma en Fleur de Huu (Schaliegasvrij Haaren),
Geert Ritsema (Milieudefensie), Mirjam Bemelmans (Boxtel) en
Ko van Huissteden voor Stop Steenkoolgas.

- Er zijn consultaties geweest van het Ministerie van Economische Zaken
over de opzet van het beloofde onderzoek. Andre van Hooren en
Ko van Huissteden hebben daaraan deelgenomen. Gewezen werd vooral op
de noodzaak om niet alleen milieu en veilgheid te onderzoeken, maar ook
economisch nut en noodzaak. Duidelijk is dat het onderzoek later van
start gaat en ook pas na de zomer beeindigd kan zijn.

- Steenkoolgas is nog steeds niet helemaal van de baan. Quadrilla heeft
de vergunning in de Noordoostpolder nog, en de kans bestaat dat men na
de problemen in Brabant zich daarop gaat richten. Verder is er de
vergunningaanvraag voor het gebied 'IJsselmuiden' van NPN en Vermillion.
Bij IJsselmuiden wordt ontkend dat het om steenkoolgas gaat, maar wat
men daar wil lijkt toch heel erg op onconventionele gaswinning. De
lokale politiek heeft zich in dit gebied duidelijk uitgesproken tegen
deze vorm van gaswinning.

Zie ook de website www.stopsteenkoolgas.nl


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb