Vriendennieuws

 Winning steenkoolgas Achterhoek van de baan

De winning van steenkoolgas in de Achterhoek is van de baan. Het Australische bedrijf Queensland Gas Company heeft aan het ministerie van Economische Zaken laten weten dat het afziet van zijn plannen om het gas te winnen, zo bevestigt de provincie Gelderland.         

Een reden is daarbij niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het groeiende protest in Gelderland tegen de winning van het gas een rol heeft gespeeld.

De provincie Gelderland en de Gelderse Milieufederatie zagen niets in de gaswinning, die grote risico’s voor het milieu en het grondwater zou kunnen hebben. Bij de winning van het gas wordt steenkool op kilometers diepte gekraakt, met behulp van chemicaliën.

Zowel de provincie als de milieuorganisatie hadden rechtszaken aangespannen. Het ministerie van Economische Zaken had al een vergunning afgegeven voor proefboringen.

De winning van steenkoolgas in de Achterhoek is te duur en de winbare hoeveelheid is kleiner dan werd aangenomen. Daarnaast is de aardgasprijs laag. En doordat de winning moet voldoen aan allerlei (veiligheids-) maatregelen wordt die te duur.

Dat zijn volgens woordvoerder Alex de Meijer van de Gelderse Milieu Federatie de redenen dat het Australische bedrijf Queensland Gas Company afziet van de proefboring om de winning van gas uit Achterhoekse steenkoollagen te onderzoeken. "Tenminste, dat is mijn inschatting", stelt De Meijer.

Queensland Gas Company heeft zelf nog geen toelichting gegeven op het bericht dat de proefboring niet doorgaat.

 

Meer over de steenkoolgaswinning elders op de site

 


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb