Vriendennieuws

Op de website van Omroep Gelderland lezen we:

In 2009 verleent Maria van der Hoeven, dan minister van Economische Zaken een opsporingsvergunning voor de winning van koolbedmethaan (populair gezegd: steenkoolgas) in Gelderland aan het Australische bedrijf Queensland Gas Company (QGC). Dit gas zit opgesloten in dunne lagen steenkolen, of ingesloten in pakketten leisteen.

De vergunning heeft betrekking op het grondgebied van 22 Geldersegemeenten en 18 Overijsselse gemeenten. Op grond van de Mijnbouwwet raadpleegt de minister de provincie Gelderland, Limburg en Noord Brabant.     

Het advies van de provincie Gelderland is: nee, tenzij wordt voldaan aan verschillende voorwaarden. De provincie zet in op duurzame energiebronnen zoals wind, biomassa en zon en daarom vindt Gelderland het winnen van fossiele brandstoffen niet passen in dit beleid. Bovendien, zo zegt de provincie, is de winning van steenkoolgas duur en belastend voor milieu en de bevolking.

De provincie vreest namelijk voor verzakkingen, grondwater, aantasting van de natuur en de veiligheid.

Toch verleent de minister de vergunning aan Queensland. De bezwaren van de provincie vindt zij in dit stadium van proefboringen niet relevant.

De provincie Gelderland en de Gelderse Milieu Federatie tekenen bezwaar aan. (rechtszaak bij rechtbank Arnhem wordt eind dit jaar verwacht).

Volgens de haalbaarheidsstudie ECBM die de provincie heeft laten uitvoeren, bestaan er sinds 2005 geen concessies meer voor steenkool in de Achterhoek. Vroeger aanwezige concessies voor steenkool in de Achterhoek zijn verlopen.

Deze haalbaarheidsstudie ECBM door het bureau IF Wep BV in Arnhem is een advies aan de provincie om bij het winnen van steenkoolgas CO2 terug te injecteren. Hiermee kan theoretisch de jaarlijkse CO2-uitstoot in Gelderland (17.7 Mton) gedurende ruim 12 jaren worden vastgelegd. Of dit rendabel is, is de vraag.

Alhoewel in de vergunningaanvraag en andere publicaties wordt gesproken over steenkoolgaswinning in de Achterhoek, is het gebied waar de minister een vergunning voor heeft verstrekt veel groter.  

In 2011 hebben ook waterbedrijf Vitens en waterschap Rijn & IJssel hun zorgen uitgesproken over boringen naar steenkoolgas.

Vitens vreest dat door het winnen van steenkoolgas chemische stoffen in het drinkwater terecht komen. Het bedrijf pleit voor nader onderzoek naar de risico's.

Waterschap Rijn en IJssel wil dat boorproeven naar steenkoolgas tijdelijk verboden worden. Er zouden grote risico's kunnen kleven aan de proefboringen en het winnen van de brandstof, die ons aardgas zou kunnen vervangen.

Boringen naar steenkoolgas zijn in Nederland nog niet eerder gedaan, maar volgens het schap is in het buitenland gebleken dat het grondwaterpeil kan veranderen en het ernstige vervuiling met radioactieve deeltjes kan opleveren.

Een 'fact sheet' van Natuurdefensie is hier te downloaden.

15 november: Queensland (QGC) ziet af van de exploratievergunning


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb