Vriendennieuws

Aanpassing N348

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide (St.VvdGH) heeft kennisgenomen van de standpunten van de Stichting E.G.E.L., de Stichting de Groene Long van Gorssel (GlvG) en de Gelderse Milieu Federatie (GMF) om een oplossing te vinden voor de verkeersproblemen betreffende de N348 Deventer-Zutphen (veiligheid, verkeersdoorstroming) ter hoogte van Epse, Gorssel en Eefde.
De provincie Gelderland heeft onlangs een alternatievenstudie gepubliceerd waarin 6 varianten in beeld zijn gebracht om de problemen op te lossen.
De Stichting E.G.E.L. is fel voorstander van de aanleg van een nieuwe weg ten oosten van de spoorlijn Deventer-Zutphen.
Daarentegen bepleiten de  GMF evenals de GlvG  de aanpassing van de huidige N348 (alternatieven 1a en 1b).
Ook B&W van Lochem hebben voorkeur voor het verbeteren van het huidig tracé tussen  Eefde en de A1 bij Deventer.
Uitvoering van het plan zoals voorgesteld door E.G.E.L. betekent dat er meer huizen gesloopt moeten worden dan bij de varianten 1a en 1b en fors hogere kosten met zich meebrengt, maar bovenal een grote aantasting van de natuurwaarden in het betreffende (EHS) gebied.
Het landelijk karakter verdwijnt aldaar en het gaat ten koste van bijna 100 hectare natuurgebied (NB de Gorsselse Heide is ongeveer net zo groot!).
De GMF merkt terecht op dat met name de Gorsselse Heide de dupe zal worden van de aanleg van een nieuwe weg, vanwege de toename van de stikstof-depositie (verzuring!) en de geluidsbelasting.
Na bestudering van alle rapporten is het voor de Vrienden van de Gorsselse Heide duidelijk dat het voorstel van E.G.E.L  onacceptabel is en dat één van de varianten 1 (1a, 1b of 1c) de voorkeur verdient.
Uiteindelijk zal de provincie Gelderland t.z.t een beslissing moeten nemen.

Meer informatie op de webite van de Stichting de Groene Long van Gorssel

Lochem 2 september 2011


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb