Vriendennieuws

Rundveestallen aan de Koekoekweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 vastgesteld.

Daarin was opgenomen dat aan de Koekoekweg 2 te Harfsen rundveestallen gebouwd mochten worden ondanks het feit dat de eerder vastgestelde Visie Buitengebied dat verbood vanwege de ligging in het dalgebied van de Dommerbeek.

Tegen het Bestemmingsplan zijn bezwaren gemaakt en bij de Raad van State loopt nu een beroepsprocedure. Het is de verwachting dat over enkele maanden hierover een uitspraak gedaan wordt.

Omdat de gemeente inmiddels een omgevingsvergunning verstrekt had voor het oprichten van deze stallen en de kans bestond dat er met de bouw binnenkort begonnen zou worden hebben omwonenden de Raad van State (RvS) verzocht om een 'Voorlopige Voorziening" te treffen om het besluit van de gemeente Lochem te schorsen totdat er een uitspraak is gedaan in de 'bodemprocedure'.

De RvS heeft op 17 januari 2011 uitspraak gedaan en het besluit van de gemeente geschorst voor zover het gaat om het betreffende perceel aan de Koekoekweg. Voorlopig zal daar dus niet gebouwd kunnen worden. De uitspraak is hier in te zien.

Ook bij de voorzieningenrechter in Zutphen is een verzoek ingediend om het besluit te schorsen. De rechter heeft op 1 februari 2011 uitspraak gedaan en zich geconformeerd aan de Raad van State.

Zie ook de andere berichten over de lopende procedures en de betrokkenheid van de St.VvdGH


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb