Vriendennieuws

Heidevogelkenner Jules Philippona (1924-2020) overleden

Jules Philippona is overleden (november 2020). De oud-onderwijzer was in natuurkringen vooral bekend en gerespecteerd als ganzenonderzoeker (zie de publicatie van de Heimans en Thijssestichting).
Van 1995 tot en met 2003 heeft Philippona de Gorsselse Heide jaarlijks onderzocht op specifieke heidevogels. De resultaten ervan zijn opgenomen in onze Ecologische Atlas.

Meer over de broedvogels op de Heide kunt u nalezen in een rapport van Piet Schermerhorn uit 2013.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb