Vriendennieuws

Ad Louter was in 2008 één van de medeoprichters van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide.
In het Stichtingsbestuur vervulde hij jarenlang de secretariaatsfunctie. Naast het vooral in het begin
velke werk zetyte hij de website van de Vrienden op.
Enkele jaren geleden legde hij het secretariaat neer maar bleef gelukkig aan als webmaster.
Een paar maanden geleden gaf hij aan ook daarmee te willen stoppen. Naarstig werd er gezocht naar
een opvolger, maar helaas, er werd niemand gevond.
Met veel hulpo van anderen probeer ik het werk nu over te nemen, bij voorbaat wetend dat ik Ad zeker 
niet zal evenaren.
Wij zijn AD heel erg veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij al die jaren voor de Stichting 
heeft verzet.
Namens het Bestuur van de Vrienden,
Magda Bolt

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb